Proteion Expertise en Behandeling
De medewerkers van Proteion Expertise en Behandeling werken in de zorgcentra van Proteion en bij ouderen en chronisch zieken thuis. Onze collega’s werken multidisciplinair samen vanuit diverse behandeldisciplines. Ook bieden we scholing aan zorgprofessionals binnen en buiten Proteion en werken we samen met partners in de eerste, tweede en derde lijn. Als opleidingsinstituut zijn we nauw verbonden aan de universiteiten en hogescholen in de regio.

Voor ons enthousiast en innovatief medisch team zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar

Basisartsen

Binnen vastgestelde taakherschikking tussen specialist Oudergeneeskunde en basisarts, ben je als basisarts verantwoordelijk voor de directe medische zorg .Dit omvat taken en verantwoordelijkheden vanaf een medische diagnose, indicatiestelling, behandeling tot het mede opstellen en uitvoeren van het medisch behandelplan en voor de 24-uurs medische zorg. Daarnaast neem je deel binnen het multidisciplinaire team en aan projecten/onderzoeken. De basisarts ontvangt functioneel leiding van een specialist ouderengeneeskunde,

Ben jij de basisarts die wij zoeken?

Om als basisarts goed invulling te kunnen geven aan deze functie heb je minimaal een opleiding tot basisarts met goed gevolg afgerond en ben je BIG geregistreerd. Daarnaast heb je affiniteit met en liefst enige ervaring in de ouderenzorg. Als basisarts werk je zelfstandig - binnen de wettelijke bepalingen en organisatorische kaders en richtlijnen - in de directe cliëntenzorg, onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde. Je hebt aandacht voor budgetbeheersing vanuit je functie. Je functioneert vanuit een professionale attitude (d.w.z. benodigde vaardigheden, kennis en attituden, welke variëren van empathie tot wetskennis), zowel in de cliënt gerelateerde taken, complexe medische zorg en diagnostiek, als in de niet cliëntgerichte taken. Je kunt proactief acteren binnen het verwerven, bijhouden en ontwikkelen van de nieuwe ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg in het algemeen en binnen het eigen vakgebied in het bijzonder. Je hebt enige kennis van omliggende (specialistische) vakgebieden en verschillende disciplines en bent bekend met de sociale kaart van welzijns- en zorgaanbieders in de regio en van de missie, visie en organisatiestructuur van Proteion. Je levert je bijdrage als arts aan een effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg. Je kunt resultaten van wetenschappelijk onderzoek toepassen, levert een bijdrage aan de beleidsuitvoering gericht op kwaliteitsverbetering van de zorgverlening binnen Proteion. Je levert een aantoonbare bijdrage aan het proces van kennis verwerven, in stand houden, het verder ontwikkelen. Als basisarts bezit je voldoende sociale vaardigheden, tact, empathisch vermogen en flexibiliteit en kun je professioneel communiceren binnen alle echelons van de organisatie.

Ben jij iemand die graag uitdagingen wil aangaan vanuit je enthousiasme voor het vak?  Dan zijn wij blij met jouw komst!

Arbeidsvoorwaarden, bijzonderheden:

Samen zetten wij ons dagelijks in voor het geven van de optimale begeleiding en behandeling aan onze cliënten. Als basisarts kun je werkzaam zijn in Midden-Limburg, maar ook Noord-Limburg, regio Venlo behoort tot de mogelijkheden. Wij vinden het leuk als jij ons medisch team komt versterken. Graag gaan wij met je in gesprek over een vast dienstverband van minimaal 32 uur tot maximaal 36 uur per week voor de duur van 1 jaar.

Als basisarts neem je deel aan de bereikbare dienst volgens schema, tijdens de avond- nachturen en in de weekenden. De functie van basisarts is ingeschaald in FWG 65 conform cao VVT en als je het functieprofiel wilt inzien, kun je dit opvragen bij de dienst HR. Per 1 oktober 2018 gaan de salarissen volgens cao VVT met 4% omhoog. Dit betekent dat het bruto salaris dan maximaal 5.395,82 euro per maand zal zijn bij een 36-urige werkweek. Dit is exclusief onregelmatigheidstoeslagen, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering.

Als Proteion met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dan vragen we van jou een Verklaring Omtrent Gedrag.

Meer informatie

Voor informatie ten aanzien van de functie-inhoud, kunt u terecht bij  bij mevr. F. Prompers, directeur Expertise- en Behandelcentrum, bereikbaar onder nummer 0475-587538.