Proteion Cliëntenraad
Wij zijn Proteion. Elke dag samen aan de slag om het gewone bijzonder te maken.
Proteion hecht grote waarde aan belangenbehartiging van haar cliënten. Daarom hebben alle zorgcentra, Proteion Welzijn en Proteion Thuiszorg en Schoon een eigen 'lokale' cliëntenraad. Bovendien is er een centrale cliëntenraad (CCR) ingesteld. De cliëntenraad vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van bewoners en externe cliënten.

Wil jij als vrijwilliger bijdragen aan de kwaliteit van de zorg in Noord- en Midden-Limburg? En ben jij die verbindende schakel tussen de cliënten en de organisatie? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Twee enthousiaste leden voor de cliëntenraad Proteion Thuiszorg en Proteion Schoon

Waar zet de cliëntenraad zich voor in?

De cliëntenraad van Proteion Thuiszorg (wijkteams en thuisbegeleiding) en Proteion Schoon (hulp bij het huishouden) zoekt versterking van haar leden. Als cliëntenraad behartigen wij de belangen van ouderen en chronisch zieken in Noord- en Midden-Limburg die thuis zorg en ondersteuning van Proteion ontvangen. We geven advies over zorg, beleid en kwaliteit. Vanuit cliëntenperspectief en ervaringsdeskundigheid, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg in Noord- en Midden-Limburg. Het gaat dan zowel over het proces van primaire zorgverlening op korte termijn als over het zorgbeleid op midden en lange termijn. We brengen gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de tactisch managers Thuiszorg en de directeur van Proteion Schoon over beleidszaken die direct de zorg van de cliënten aangaan. Daarnaast houden we ons bezig met eventuele knelpunten in de uitvoering van het beleid en de behoeften van de cliënten in de zorgverlening.

Ben jij degene die we zoeken?

Het is van belang dat mensen die zitting hebben in de cliëntenraad weten wat er leeft onder de cliënten van thuiszorg en hulp bij het huishouden en op de hoogte zijn van het veld en de voorzieningen in het werkgebied van de organisatie. Belangrijk daarbij is de beschikking over een netwerk waaruit informatie en signalen kunnen worden opgevangen. Zo’n netwerk kan bestaan uit patiënten-, gehandicapten-, ouderen- en andere maatschappelijke organisaties. Daarnaast is het van belang dat je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Wij zijn op zoek naar een ervaringsdeskundige op het gebied van thuiszorg en hulp bij het huishouden, en vinden het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de organisatie.

Je wordt benoemd voor een periode van 3 jaar. De vergaderdata van de cliëntenraad zijn voor 2018 en 2019 reeds vastgesteld. Deelname aan de cliëntenraad is vrijwilligerswerk en vraagt een tijdsbesteding van gemiddeld 6  uur per maand. Je ontvangt een onkostenvergoeding.

Wij nodigen cliënten, mantelzorgers en andere geïnteresseerden in de zorg van harte uit om te reageren. Voor medewerkers van Proteion is deze vacature niet van toepassing.

Hebben we jouw interesse gewekt?

Dan komen we graag met je in contact. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, mw. V. van Bergen, tel. 0613900614 of mail naar CRThuiszorg@proteion.nl. Hier kun je ook je sollicitatie naar toe sturen. Op de pagina www.proteion.nl/clientenraad vind je tevens meer informatie over de cliëntenraad van Proteion.

Selecteer een afdeling om op te solliciteren:
Cliëntenraad
Afdrukken Tip een vriend(in)