Proteion
Wij zijn Proteion. Met aandacht en daadkracht bieden wij elke dag goede zorg en ondersteuning. Een totaalpakket van zorg en diensten, passend bij wat onze cliënt nodig heeft. Zo dragen we bij aan een goed en waardig leven, zo zelfstandig en zo thuis als mogelijk. Onze medewerkers maken Proteion bijzonder. We zijn trots op hun vakmanschap en betrokkenheid en we zorgen dat zíj kunnen uitblinken.
Wij zijn Proteion. Elke dag samen aan de slag om het gewone bijzonder te maken.

Voor het management V&V intramuraal zijn wij op zoek naar een

Management assistent

Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 20 uur per week, vooralsnog voor de duur van 1 jaar.

 

Ben jij de management assistent die wij zoeken?

Je verricht secretariële- en ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de manager facilitair en locatiemanagers. Dit doe je indien nodig in afstemming met de secretaresse van een betreffende locatie. Ook fungeer je als secretaris van diverse werkgroepen, commissies of overleggen en bewaak je de voortgang. Tevens verzorg je op verzoek interne en externe  correspondentie. In opdracht van de locatiemanager of manager facilitair coördineer je projecten. Daarnaast kun je belast worden met aanvullende taken voor een bepaald aandachtsgebied.

De management assistent die wij zoeken verricht naast bovengenoemde werkzaamheden  beleidsvoorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het facilitair bedrijf. Je analyseert en interpreteert in- en externe (beleids)nota’s en is op de hoogte van wijzigingen ten aanzien van relevante wet- en regelgeving. Hierover informeer je proactief de manager facilitair.

Om goed invulling te kunnen geven aan deze functie zoeken wij een collega met een afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur beschik je over enige kennis en ervaring met facilitaire processen dan wel heb je de bereidheid om je deze kennis eigen te maken.

Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en het analytisch vermogen om problemen te kunnen signaleren en oplossen. Je hebt kennis van en ervaring met relevante softwareprogramma's.

Je verricht en organiseert je werkzaamheden naar eigen inzicht en met een grote mate van zelfstandigheid binnen de gestelde organisatorische kaders. Je bent een teamplayer die initiatief toont. Je bent empathisch en hebt inzicht in interacties tussen personen. Je beschikt over goede mondelinge - en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Daarnaast ben je flexibel, betrokken, enthousiast en stimulerend. 

Arbeidsvoorwaarden

Samen zetten wij ons dagelijks in voor het bieden van de beste zorg aan onze cliënten. Dit doen we binnen een collegiale, prettige werkomgeving met een open werksfeer. Graag gaan we met je in gesprek over een tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar, voor gemiddeld 20 uur per week. De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn gebaseerd op de CAO VVT. Deze functie is ingeschaald in FWG 45. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Nicole Bruinsma, manager facilitair, tel. 06-21188876.

Interne kandidaten hebben bij geschiktheid voorrang op externe kandidaten.

Als Proteion met jou een arbeidsovereenkomst aangaat, dan vragen wij van jou een Verklaring Omtrent gedrag, waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie van management assistent. Aan deze Verklaring Omtrent Gedrag zijn kosten verbonden. Deze kosten komen voor rekening van de sollicitant.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.